Mediearkiv

 

Anvendelse/målgruppe/niveau

 

Bogen henvender sig til børn fra ca. 6 år og op efter, altså fra ca. 0. klasse. Den er velegnet som klassesætsbog, hvor der bruges meget tid på samtale

Beskrivelse

Denne bog har et meget flot layout og bogudstyr med et væld af gode farvefotos, der dels viser hvordan man skal arbejde med en given opgave, og som præsenterer mange forskellige typer boliger. Bogen er pædagogisk veltilrettelagt, med gennemgående faste typer af overskrifter, fx opgave, tænk på, du skal bruge, billedsamtale. På den måde skabes der en fortrolighed, når der skal tales om forskellige boliger og deres anvendelse og forskellige materialer. Der er undervejs i bogen mange praktiske opgaver, hvor eleverne fx skal tegne sit eget hus, bygge sit eget hus, designe døre og vinduer, filme livet i huset. Desuden præsenteres arkitektur-elementer fx gavl, kvist, tagrygning, sålbænk, gesimser etc. Små bokse der henvender sig til forældrene, begrunder hvad det er eleverne skal lære i netop dette kapitel. En rigtig god bog, der bygger på gode pædagogiske overvejelser, og som behandler et emne, der er fattig på titler

Sammenligning

Der er ingen direkte sammenligningsmuligheder, men Dansklærerforeningen udgav for en del år siden bogen Zoom : om at opleve arkitektur, der dog henvender sig til skolens ældre elever

Samlet konklusion

En god kombination af teori, samtale og praktisk arbejde er det pædagogiske grundlag for denne rigtig interessante bog, der vil bibringe målgruppen viden og indsigt. Alt dette præsenteret i et smukt layout og flot bogudstyr