Mediearkiv

Billedpædagogisk Tidsskrift 3/2012 

De tematiske elevbøger HUS og MENNESKE med tilhørende håndbøger er begge skrevet af Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst og Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt lærerbogssystem til billedkunst, som, når det er helt udbygget - vil omfatte hele grundskolen fra 0. til 9. klasse. Men foreløbig er der kun materiale til indskolingen.

Begge elevbøger er billedbøger med ti afsnit opbygge på samme enkle måde dels med samtalesider og dels sider med opgaver og materialelister. Bøgerne er delikate - og så små, at de sagtens kan glide ned i tasken hos de yngste elever - hvis det da er meningen? Der er til hvert delemne en boks i elevbogen med en meddelelse til forældrene, så det må vel være meningen, at bogen skal med hjem? Ellers ville jeg mene, at et sæt bøger med tilhørende lærerhåndbog naturligt hører til på skolens bibliotek, hvor det så kan hentes og bruges i perioder.

HUS kredser om arkitektur fx huses funktion og huses liv, huses materialer og detaljer på huse. Flere af ogaverne kræver kameraer og computeradgang, hvis man ellers vil følge forfatternes intensioner. Det vil vække glæde hos børnene (og en del arbejde for læreren?). MENNESKE rummer mange af de traditionelle opgaver om mennesker - der er fx forslag til arbejder med portrætter og masker, og også her skal der gang i kamera og computer.

Lærerens håndbøger (en til hvert tema) er tæt skrevne, grundige vejledninger til læreren med en god uddybning af emnerne og en grundig materialegennemgang - alt sat i forhold til Fælles Mål 2009. Der er virkelig hjælp at hente for den ikke så sikre lærer. Til sidst i hver håndbog er der kopisider til elevens evaluering - så mangler vi bare en superlækker elevmapper til skitser, småbilleder, møjsommeligt udførte evalueringer (=lad læreren skrive for på tavlen: I dag har vi lært at ...). Men sådan en mappe kan man selvfølgelig selv lave. Der er tilknyttet en omfattende samling af materialer på nettet, men det er endnu ikke helt færdigt.

At lave et bogmateriale til billedundervisning er et stort og ambitiøst projekt. Det kan ses som et forsøg på at vise, at billedfremstilling har en faglighed som et hvilket som helst andet fag, og at børn, der undervises, får mulighed for at blive udfordret på deres forestillinger om verdenen, at eksperimentere med materialer og form og frembringe betydningsfulde produkter. Der er langt igen, før systemet er færdigt - og der sker formodentlig mange justeringer undervejs - men foreløbig må vi glæde os over, at projektet er i gang.

db