BILLEDKUNST i skolen er Forlaget Melonis nye læremiddelsystem til billedkunst. Systemet omfatter hele grundskolen fra 0. Klasse og til 6. klasse.

BILLEDKUNST i skolen omfatter både grundbøger til læreren og tematiske elevbøger med lærervejledninger, samt en omfattende samling af digitale materialer på nettet.

BILLEDKUNST i skolen bygger på målene for billedkunst og tilbyder eksemplariske undervisningsforløb, hvor der er indbygget progression fra indskolingen til mellemtrinnet. Systemet kan også anvendes i fx undervisningen på billedskoler, pædagoguddannelsen og i andre videregående uddannelser, som fokuserer på undervisning og billedkunst.

BILLEDKUNST i skolen udfordrer eleverne fagligt og tilbyder lærerne hjælp til at gennemføre spændende og lærerige billedkunstforløb.

Systemet BILLEDKUNST i skolen udarbejdes bl.a. af: 
Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst ved University College Lillebælt.
 Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst ved University College Lillebælt. 
Alice Carlslund, cand. pæd., formand for Danmarks Billedkunstlærere og underviser i billedkunst.
 Anna Støttrup, konsulent og underviser i billedkunst.

Systemet BILLEDKUNST i skolen redigeres af Heine Sand Kristensen, cand. pæd. i billedkunst.