Lærerens grundbog til mellemtrinnet (2016)

 

Kort om bogen

Her er masser af inspiration og fagligt velfunderet støtte for både studerende og udøvende billedkunstlærere

Beskrivelse

Bogen er struktureret sådan, at otte faglige afsnit veksler med seks eksemplariske undervisningsforløb. Efter en introduktion til faget billedkunst følger et forløb om kortlægning af byen, hvorefter æstetikbegrebet behandles. Et forløb om kunstmuseet efterfølges af faglige afsnit om billedsamtaler og undervisningsplanlægning på mellemtrinnet. To forløb om video og landart omkranser et kort fagligt afsnit om klasseledelse. Herefter følger faglige afsnit om mål, taksonomier, evaluering og læreruddannelsen samt forløb om plakater og klima og miljø. Sidste afsnit giver gode råd om materialer og værktøj

Vurdering

En fagligt meget velkvalificeret bog, som rummer næsten alt, hvad man kan ønske sig inden for området. Sproget er fagligt men lettilgængeligt, og illustrationsdelen er velvalgt og inspirerende. Skriftsnittet er ind imellem så småt, at det kan virke generende. Bogens struktur kan umiddelbart virke rodet og tilfældig, men de enkelte afsnit understøtter fint hinanden. Bogen rummer detaljeret indholdsfortegnelse, stikordsregister og litteraturlister

Andre bøger om samme emne/genre

I 2012 udkom Lærerens grundbog til indskolingen. De to bøger supplerer hinanden fint, og det er tanken, at bøgerne efterfølges af en antologi målrettet overbygningen. I forlagsserien findes også tematiske udgivelser rettet mod indskoling og mellemtrin

Til bibliotekaren

Bør anskaffes af alle pædagogiske biblioteker og folkebiblioteker

Lektør: Hans-Christian Uth