Anmeldelse af Lærerens grundbog til indskolingen

 

Folkeskolen, 1. maj 2012

Det er garvede folk, der står bag denne bog og hele projektet "Billedkunst i skolen". Det gælder såvel de to forfattere til bogen her som forfatterne til de supplerende hæfter og redaktør Heine Sand Kristensen. Alle har været aktive i faget i mange år og på alle niveauer. Det kan være en grund til, at bogens tekst har en stilfærdig rytme, der udfolder en dyb viden, der kan inspirere, uanset om man er studerende, passioneret lærer i billedkunst eller nyligt udklækket fra seminariet med et alt for overvældende skema.

Bogen er struktureret i 15 kapitler, hvoraf de seks har udspring i konkrete emner som mennesket, det fortællende billede, huset, det rumlige tableau, tegneserien og naturen. Ind imellem disse er indføjet nogle mere overordnede temaer som progression, planlægning, fagsyn og faglig læsning.

Som helhed er projektet imponerende - at skabe et materiale, der dækker fra indskoling til udskoling, fra det klassiske til det digitale. Hertil kommer ideen om, at de tre platforme, lærerbøgerne, elevhæfterne og den supplerende hjemmeside, skal udgøre en helhed.

Men rolig nu - hjemmesiden er stadig ret åben i strukturen, de fem mandlige billedkunstnere kan næppe siges at repræsentere bredden i aktuel billedkunst, ligesom der mangler en del formelle oplysninger ved de valgte illustrationer. Efter lidt skøjten rundt i det digitale univers er jeg i tvivl: Hvornår er stof og eksempler henvendt til lærerne, hvornår gælder det eleverne? Og udnyttes det digitale medie til andet end at placere læse- og billedstof på nettet?

I den sammenhæng fremstår bogen mere helstøbt. På en gedigen kunstpædagogisk baggrund er det blevet til en fornem opsamling af overvejelser, eksempler og referencer, der både ideologisk og kunstnerisk inspirerer såvel via teksterne som via den litteratur, der afrunder hvert kapitel. Der er lagt et stort arbejde i at relatere til gældende mål for faget, ligesom der løbende gives forslag til variation af såvel opgaver som præsentationer og enkeltemner. Det angives i forordet, at man arbejder på at udgive tilsvarende grundbøger til mellemtrin og til udskoling. Min umiddelbare fornemmelse er dog, at der i dette første grafisk tætpakkede bind er mange ideer og forløb, der vil kunne anvendes på de øvrige trin.

En enkelt bogfaglig bemærkning: På samme måde som den omfattende indholdsfortegnelse leder ind i bogen, ville et stikordsregister styrke den faglige og daglige brug af de mange overvejelser og ideer, der er bogens primære kvalitet.

Lisbeth Tolstrup

 

Anmeldelse af Lærerens grundbog til indskolingen

Billedpædagogisk Tidsskrift, nr.1/2012

Cand. pæd. og lektorerne i billedkunst, Knud Erik Christensen og Henrik Marxen, har udarbejdet en grundbog rettet til undervisere i billedkunst i indskolingen. Heri beskrives, hvordan man kan planlægge og gennemføre sin undervisning, og med seks eksemplariske undervisningsforløb samt faglige opslag, må man sige, at læreren bliver godt klædt på til opgaven. De seks forløb vil, med enkle justeringer, sagtens kunne bruges på andre klassetrin, og da forfatterne inddrager nogle af de traditionelt mere komplekse områder i undervisningen som differentiering, progression i opgaverne og ikke mindst faglig læsning, kan jeg ikke forestille mig den billedkunstlærer, der ikke vil være glad for, at der endelig er et godt, tidssvarende materiale at fordybe sig i. Også den lærerstuderende vil med bogen i hånden have et godt grundmateriale at holde sig til, både under og efter studiet. I bogens sidste del er der råd og anbefalinger til den nye lærer. Og man bliver så glad, når man her læser, at et af de gode råd er ikke at vælge de lette løsninger. Det handler ikke om at få timen til at gå, men om at få strakt tråde ud til det, eleven rent faktisk skal lære. Og her er vi mange, der godt kan læse med, selv om vi ikke er helt nye. Betragt i givet fald bogen som efteruddannelse.

Forlaget Meloni, der har stået for udgivelsen, har allerede udsendt tematiske elevbøger med lærervejledninger (HUS og MENNESKE), også beregnet for indskolingen. Tanken er, at systemet fuldt udbygget, vil omfatte lærebøger i billedkunst til hele grundskolen fra 0. – 9. Klasse, og at systemet desuden vil indbefatte en samling af digitale materialer.

db