Gjerdavik26

Gjerdavik24

Gjerdavik25

Gerdavik01

Keramik

Gerdavik02

Keramik

Gerdavik03

Keramik

Gerdavik04

Keramik

Gerdavik05

Keramik

Gerdavik06

Keramik

Gerdavik07

Gerdavik10

 Tegning

Gerdavik11

 

Gerdavik12

Gjerdavik30

Maleri - udsnit 

Gjerdavik31

Maleri - udsnit 

Gerdavik08

Maleri

Gjerdavik27

Maleri

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktion: Erik Rønn og Heine Sand Kristensen

Lyd, video og redigering: Heine Sand Kristensen